C++ Function Default Argument

2 minute read
 • C dilinde olmayan C++, Java, C#, Python gibi dillerde bulunan bir mekanizma.

 • C dilinde bir fonksiyonun kaç parametresi varsa o kadar argüman gönderilmesi gerekir. Variadic Function hariç tutuyoruz.

 • Böyle bir mekanizmanın olması client tarafından birçok fonksiyonun aynı değerlerle çağırılmasıdır. Parametre sayısı fazla olan fonksiyonlarda bu mekanizma daha fazla işe yarıyor. Programcının işini kolaylaştırıyor.

 • Default parametre mekanizması run time maliyeti getiren bir mekanizma değildir

 1#include <iostream>
 2
 3void func(int x = 10, int y = 20, int z = 30);
 4
 5void func(int x, int y, int z)
 6{
 7  std::cout << "x -> " << x << std::endl;
 8  std::cout << "y -> " << y << std::endl;
 9  std::cout << "z -> " << z << std::endl;
10  std::cout << "****************************" << std::endl;
11
12}
13
14int main() {
15
16  func();
17  func(1);
18  func(1, 2);
19  func(1, 2, 3);
20
21  return 0;
22}
23
24/*
25  x -> 10
26  y -> 20
27  z -> 30
28  ****************************
29  x -> 1
30  y -> 20
31  z -> 30
32  ****************************
33  x -> 1
34  y -> 2
35  z -> 30
36  ****************************
37  x -> 1
38  y -> 2
39  z -> 3
40  ****************************
41 */
 • Varsayılan argüman konusunda yapılmaması gereken birkaç davranış var. Bunlar direk sentaks hatası oluyor zaten.

 • Fonksiyonun bir parametresi varsayılan argüman alıyorsa bundan sonra gelecek tüm parametreler varsayılan argüman almak zorunda. Yani sağ taraftaki tüm argümanlar.

 • Fonksiyon bildiriminde varsayılan değerler verildikten sonra fonksiyon tanımı yapılırken tekrardan değer verilmemelidir. Eğer fonksiyon bildirimi yok ise tanımlama da verilebilir.